אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו ( "תנאים" ) בעיון לפני הכניסה לאתר או השימוש בו באתר www.picsfree.xyz וכל האתרים, התוכנות, האפליקציות ו/או התוספים הקשורים (יחד "השירות" ) המוצעים לרשות( "picsfree" , "אנחנו" , "אנחנו" או "שלנו" ).

1. קבלת תנאים
1.1. picsfree מפעילה את האתר www.picsfree.xyz ( "אתר" ), פלטפורמה המאפשרת לך לפרסם, לקשר, לאחסן, לשתף ובאופן אחר להנגיש מידע מסוים, טקסט, גרפיקה, תמונות, סרטונים או חומרים אחרים (יחד "תוכן " ). מטרתנו היא לסייע למעצבים, בלוגרים ולכל מי שמחפש תמונה למצוא תמונות ותכנים אחרים בהם תוכלו להשתמש בחינם בכפוף לתנאים אלה ובהתאם להם.

1.2. הגישה שלך והשימוש בשירות מותנים בקבלתך ותנאיך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל הצלמים, המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים ו/או משתמשים בשירות.

1.3. על ידי גישה לשירות או שימוש בו, בין אם כצלם, מבקר או כמשתמש באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. תנאים אלה משמשים להגנה ושמירה על זכויותיך, זכויותיהם של משתמשים אחרים, זכויותינו וזכויות צד שלישי במהלך תפעול האתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש בכל חלק בשירות.

1.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להתאים תנאים אלה בכל עת וללא נימוק לתוקף לעתיד. תקבל הודעה על שינויים אלה לפחות שבועיים לפני שהם נכנסים לתוקף על ידי פרסום אותם באתר ואם היית צריך ליצור חשבון משתמש באתר שלנו על ידי הודעה על כתובת הדואר האלקטרוני הרשום שלך. יש לך את הזכות לבטל ולסיים את חשבונך באתר שלנו באופן מיידי אם אינך מסכים לשינויים בתנאים. שינויים יראו אותך מאושרים על ידך אם תמשיך להשתמש בשירות לאחר כניסת התנאים החדשים לתוקף.

1.5. השימוש בשירות כפוף לתנאים החלים בעת השימוש.

2. חשבונות והרשמה
2.1. יש לך את האפשרות ליצור חשבון משתמש באתר שלנו, כך שתוכל להשתמש בפונקציות הנוספות של האתר, בפרט להעלות תמונות ותכנים אחרים או להשתתפות בתחרויות כלשהן הזמינות באמצעות השירות. פתיחת חשבון משתמש יכולה להתבצע רק בהסכמה לתנאים אלה.

2.2. עם ההרשמה, picsfree ואתה מתקשרים בחוזה לשימוש באתר ובשירותים. אין כל טענה לכריתת חוזה זה. picsfree רשאית לסרב להירשם מבלי לתת נימוקים.

2.3. אתה רשאי להירשם ל- picsfree רק אם אתה בן 18 או אם אתה פועל בהסכמת הוריך או אפוטרופוסך להירשם על פי תנאים אלה. picsfree שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הסכמת הורייך או אפוטרופוסך. לכן עליך למסור כתובת דואר אלקטרוני של הוריך או אפוטרופוסך בעת ההרשמה, על מנת שנוכל לקבל הצהרת הסכמה מהוריך או אפוטרופוסך.

2.4. כאשר אתה יוצר איתנו חשבון, עליך לספק לנו את המידע והנתונים המבוקשים על ידי picsfree שהם מדויקים, מלאים ועדכניים בכל עת. אם הנתונים שלך משתנים לאחר הרישום, הנך מחויב לתקן את המידע בחשבונך באופן מיידי.

2.5. אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרת או שאינו זמין כדין לשימוש, שם או סימן מסחר הכפוף לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרים מלבדך ללא אישור, או שם אחר פוגע, וולגרי או מגונה.

2.6. אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעילויות או פעולות תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או שירות של צד שלישי. אם אינך אחראי לשימוש לרעה בחשבון החברים שלך, אינך אחראי. אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע ​​לנו באופן מיידי בכתובת info@picsfree.xyz לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

3. תחרויות, הגרלות ומבצעים
3.1. מדי פעם, picsfree או השותפים שלנו ו/או שותפי הפרסום שלנו מבצעים פעילויות קידום מכירות באתר, כגון תחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים (יחד "מבצעים" ). כל אחד ממבצעים אלה כפופים לתנאים מיוחדים נוספים ( "תנאי השתתפות" ), שיפורסמו באתר שלנו או יודיעו לך אחרת על ידי picsfree.

3.2. בעת השתתפות במבצעים, עליך להסכים בנפרד לתנאי ההשתתפות החלים. לאחר האישור, תנאי ההשתתפות הינם חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. במקרה של סתירה בין תנאי ההשתתפות לתנאים, תנאי ההשתתפות ינכחו ביחס למבצע הנדון.

3.3. כל הפרסים בקשר למבצע אינם ניתנים להעברה ואינם ניתנים לשינוי במזומן או מוצרים או שירותים אחרים. picsfree שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להחליף את פרסי המבצע.

מידע על הגנת נתונים
השתתפות במבצע מחייבת את המשתתף לספק נתונים אישיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. נתונים אישיים אלה ייאספו ויעובדו על ידי picsfree GmbH ו/או על ידי ספקים שמונו (למשל חברות המספקות גאדג'טים טכנולוגיים, קופונים או פרסים אחרים) לצורך השתתפות, יישום וטיפול במבצע והודעה אפשרית על זכייה ב על בסיס סעיף 6 (1) (ב) GDPR (ביצוע יחסי חוזה איתך). נתונים אישיים לא יועברו לצדדים שלישיים, למעט שותפים, המעורבים גם הם במבצע. במקרה של זכייה, הנתונים האישיים שנאספו לצורך השתתפות במבצע יועברו לצד השלישי המעורב (בתי מלון, סוכני נסיעות/מארגנים) אך ורק למטרה שהוזכרה לעיל. ברגע שהתהליך של קביעת הזוכה וחלוקת המחיר הושלם והנתונים שסופקו אינם נדרשים עוד, הם נמחקים, אלא אם כן נדרשת המשך אחסון מטעמים משפטיים.

יש לך את הזכות:

בהתאם לסעיף 15 GDPR לקבלת מידע אודות הנתונים האישיים המעובדים על ידינו;
בהתאם לסעיף 16 GDPR DSGVO להשיג ללא עיכוב מיותר את התיקון או השלמת הנתונים האישיים שלך המאוחסנים על ידינו;
בהתאם לסעיף 17 GDPR לקבלת מחיקת הנתונים האישיים המאוחסנים על ידנו, אלא אם כן העיבוד נחוץ למימוש זכות חופש הביטוי או המידע, לעמידה בהתחייבות משפטית, מטעמי אינטרס ציבורי או לצורך הקמת הממסד. הפעלה או הגנה של תביעות משפטיות;
בהתאם לסעיף 18 GDPR כדי להשיג את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך אם אתה מתווכח על דיוק הנתונים האישיים, העיבוד אינו חוקי, אך אתה מתנגד למחיקתם ואיננו דורשים עוד את הנתונים, אך אתה דורש אותם לצורך הקמת, הפעלה או הגנה של טענות משפטיות או שהתנגדת לעיבודן בהתאם לסעיף 21 GDPR;
בהתאם לסעיף 20 GDPR לקבלת הנתונים האישיים שלך במבנה, בפורמט נפוץ וניתן לקריאה במכונה או שיעברו אותם לבקר אחר;
בהתאם לסעיף 77 GDPR להתלונן בפני רשות הפיקוח. בדרך כלל תוכל לפנות לרשות הפיקוח במקום מגוריך הרגיל או למקום העבודה שלך או למקום בו אנו ממוקמים במטרה זו.
מידע אישי כלשהו שאפשר לאסוף, לשמור, להעביר, לעבד או להשתמש בו יתייעץ עם picsfree GmbH ועל ידי ספקים אלה שמונו בהקשר זה - יחד עם כל שותפים שעשויים להיות מעורבים - ו (במקרה של זכייה) נאסף, נשמר וכו 'על ידי כל צד שלישי (בתי מלון, סוכני נסיעות/מארגנים) מעורבים אך ורק למטרה זו וימחקו לאחר שהתחרות הושלמה במלואה, אלא אם ישנן סיבות משפטיות חובה המחייבות את מחיקת הנתונים. . אחרת, יחולו ההנחיות הכלליות להגנה על נתונים של picsfree GmbH ( מדיניות פרטיות ).

4. תוכן משתמשים
4.1. כאשר אתה מעלה תוכן כלשהו לשירות, אתה מעניק לנו רישיון עולמי, שאינו בלעדי, לצמיתות, בלתי הפיך, ללא תמלוגים (עם הזכות לקבל רישיון משנה) לשכפל, להתאים ולשנות (כולל תרגום), להפיץ, לבצע בפומבי. , להציג, לשדר, להנגיש באופן פומבי, לאחסן ולשמור בארכיון ובדרך אחרת להשתמש בתוכן כזה (כולו או חלקו) בשירות ובאמצעותו.

4.2. אתה מאשר ומאשר שהתכנים שלך יהיו זמינים לציבור באתר ובאמצעות השירות לשימוש אישי ומסחרי של צדדים שלישיים בכפוף לתנאים אלה מבלי לספק לך ייחוס או פיצוי.

4.3. אינך רשאי להעלות, לפרסם או להעביר תוכן כלשהו אשר:

מפר את זכויות היוצרים של צד שלישי או זכויות קניין רוחני אחרות, זכויות חוזה או כל זכויות אחרות של כל אדם;
מכיל כל תוכן פורנוגרפי, גזעני, לשון הרע, לשון הרע או לא מוסרי, וולגרי או מגונה;
מתאר מעשים בלתי חוקיים או אלימים, שנאים או מאיימים או בלתי הולמים בדרך אחרת;
פוגע, משמיץ, מטריד או פוגע בדרך אחרת ב- picsfree או בכל צד שלישי;
מפר כל חוק, חוק או תקנה.
4.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל תוכן בכל עת אם אנו סבורים שהוא פגום, באיכות ירודה או בניגוד לתנאים אלה.

4.5. אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (אתה הבעלים שלו) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות והרישיון כאמור בתנאים אלה, ו- (ii) picsfree לא תצטרך להשיג רישיונות. מכל צד שלישי או לשלם פיצויים או תמלוגים לצד שלישי כלשהו ביחס לתוכן; (iii) התוכן שלך אינו מפר זכויות צד שלישי כלשהן (לרבות בפרט זכויות יוצרים, זכויות שכנות, זכויות קניין רוחני, זכויות שם, זכות אישיות, זכויות פרטיות, זכויות נתונים או זכויות קניין אחרות) ו- (iv) התוכן שלך עומד בתנאים אלה ובכל החוקים החלים.

4.6. כאשר אתה מעלה תוכן כלשהו לשירות, אתה מסמיך אותנו גם תחת זכויות היוצרים שלך לאכוף כל הפרה של הרשיון המשנה שאנו מעניקים לתוכן לאחרים. במילים אחרות, picsfree רשאית לנקוט באמצעים מתאימים על מנת לממש את הזכויות המוקנות לנו להלן. אתה תתמוך בנו בטענה של בית המשפט או שאינו בית משפט של הזכויות הנרכשות, בפרט על ידי מסירת מידע, מסירת המסמכים המקוריים הדרושים ומסמכים אחרים, ביצוע או ביצוע ההקצאה הדרושה לזכויות ל- picsfree, וכן הכנת כל המשך הצהרות או מסמכים שצריכים להיות נחוצים או שימושיים למימוש הרישיון שניתן על ידך ל- picsfree.

5. קניין רוחני; רישיון למשתמשים
5.1. בכפוף לעמידתך בתנאים אלה, תוכל לגשת לאתר ולשירות ולהשתמש בו.

5.2. האתר והשירות מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות הגנה אחרות וכפופים לחוק זכויות יוצרים ולחוקי הגנה אחרים ( "זכויות picsfree" ). picsfree הוא הבעלים או בעל הרישיון החוקיים של כל הזכויות לאתר ולשירות. למעט השימוש באתר ובשירות בהתאם לתנאים אלה, השימוש בזכויות picsfree מותר רק בהסכמה מראש ובכתב של picsfree.

5.3. פרט לתכנים ממומנים מסוימים (כלומר תוכן של שותפים שאתה יכול לקנות מהם על ידי הפניה לאתר שלהם, להלן "תוכן ממומן" ), ניתן להשתמש בחינם בכל התוכן המוצע להורדה בשירות אישי ו/או מסחרי. למטרות בכפוף למגבלות מסוימות כמפורט בתנאים אלה. אינך צריך, אך תוכל לזכות את הצלם או הבעלים של התוכן או את picsfree.

5.4. רישיון CC0
חלק מהתכנים המוצעים להורדה בשירות כפופים ומורשים תחת רישיון Creative Commons Zero (CC0) ( "תוכן CC0" ). תוכן CC0 בשירות מסומן בסימוכין "רישיון CC0" לצד התמונה / התוכן המתאימים הזמינים להורדה. המשמעות היא שבמידה הגדולה ביותר המותרת על פי החוק החל, מחברי יצירת העבודה הקדישו את היצירה לרשות הציבור על ידי ויתור על כל זכויותיו לתוכן CC0 ברחבי העולם על פי חוק זכויות יוצרים, כולל כל הזכויות הקשורות והשכנות. בכפוף לתנאי הרישיון CC0 ניתן להשתמש בתוכן CC0 לכל מטרות אישיות ומסחריות מבלי לייחס את המחבר/ בעל התוכן של תוכן CC0 או picsfree.

שים לב שזכויות הפטנט או סימן המסחר של כל אדם, וגם לא הזכויות שיש לאנשים אחרים בתוכן CC0 או באופן השימוש בתוכן CC0, כגון פרסום או זכויות פרטיות, אינן מושפעות מ- CC0. לכן, בהתאם לשימוש המיועד בתוכן CC0 (בייחוד למטרות מסחריות), במקרה של תיאור של אנשים מזוהים, לוגו, סימנים מסחריים או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים המתוארות בתוכן CC0, ייתכן שעדיין תזדקק לאישור או הסכמה מ- צד שלישי.

יתר על כן, בעת שימוש בתוכן CC0, אינך יכול לרמוז על אישור מוצרים ושירותים על ידי כותב התוכן CC0 ו/או כל אדם, חברה או מותג המתוארים בתוכן CC0.

5.5. רישיון picsfree
עבור כל התוכן המוצע להורדה בשירות, שאינו תוכן CC0 או תוכן ממומן, picsfree מעניקה לך רישיון בלתי הפיך, תמידי, בלתי בלעדי, ללא תמלוגים להורדה, העתקה, שינוי, הפצה, ביצוע ועוד. השתמש בתוכן (זה אינו כולל תוכן ממומן), כולל למטרות מסחריות, מבלי לייחס את הצלם/ בעל התוכן או את picsfree ( "רישיון picsfree" ). התוכן המוצע להורדה בשירות במסגרת רישיון picsfree ( "תוכן picsfree" ) מסומן בסימון "רישיון picsfree" לצד התמונה / התוכן המתאימים. רישיון picsfree אינו כולל:

הזכות לאסוף כל תוכן של picsfree לשכפול שירות דומה או מתחרה;
הזכות למכור עותקים של תוכן picsfree מבלי לעדכן, לשנות או לשלב בדרך אחרת אלמנטים יצירתיים חדשים בתוכן (קרי מכירת עותקים ללא שינוי של תמונות, סרטונים או תוכן אחר), לרבות מכירת התוכן כהדפסים או מודפסים על מוצרים פיזיים. .
5.6. בעוד שצלמים ומשתמשים שמעלים תוכן לאתר שלנו מייצגים ומחייבים בפנינו שיש להם את כל הזכויות בו וכי התוכן אינו מפר זכויות צד שלישי כלשהן, picsfree אינה יכולה לפקח באופן סביר על כל התוכן שהועלה לשירות. לפיכך איננו מתחייבים או מבטיחים את הזכויות הניתנות לך מכאן.

5.7. שים לב, בהתאם לשימוש המיועד שלך בתוכן, ייתכן שתזדקק לאישור או הסכמה של צד שלישי (למשל בעל מותג, אדם מזוהה או מחבר/בעל זכויות של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים המתוארות בתוכן).

6. הגבלות על השימוש בשירות ובתוכן
6.1. אתה מצהיר ומתחייב בפני picsfree כי על ידי שימוש בשירות לא תוכל:

להתחזות לכל אדם אחר בשירותים, למשל נציג של picsfree או כל אדם אחר שאחראי על השירותים, או להתחזות לכל קשר שאינו קיים עם אנשים כאלה;
להשתמש בשירות ו/או באתר לאחסון, פרסום ו/או שידור של "דואר זבל", מכתבי שרשרת, הודעות דואר אלקטרוני בכמות גדולה, וכו ', או לכל מטרה אחרת. "(" דואר זבל ");
לשלוח כל מידע או לאחסן נתונים על ספק נתונים של picsfree שמטבעו או אופיו (למשל וירוסים), גודל או רבייה (למשל דואר זבל), נועדו לפגוע או לסכן את קיומם או את פעולתם של השירותים ורשת הנתונים של picsfree. ;
לבצע התקפות אלקטרוניות מכל סוג שהוא בשירות או ברשת; בפרט, השימוש בתוכנות מחשב לקריאה אוטומטית של נתונים כגון רובוטים, עכבישים וכו 'אסור;
להשתמש או לנצל כל מטא תגים או טקסטים נסתרים אחרים המכילים את השם או הסימן המסחרי של picsfree ללא הסכמה מפורשת בכתב של picsfree;
לאסוף, לאחסן או להשתמש במידע אישי כלשהו, ​​כולל שמות חברים ופרופילים, על משתמשים אחרים;
להעתיק את המראה והתחושה של האתר.
6.2. יתר על כן, למרות רישיון picsfree שניתנה לך על ידי picsfree להלן אתה מסכים לא להשתמש בכל תוכן של picsfree שזמין באמצעות השירות (כולו או חלקו):

להציג כל אדם המתואר בתוכן ("אדם") באופן שאדם סביר יראה פוגע, כולל אך לא רק תיאור אדם: א) בקשר לפורנוגרפיה, מקומות בילוי למבוגרים, שירותי ליווי, שירותי היכרויות. , או כדומה; ב) בקשר לאישור מוצרים ושירותים (כלומר הצהרה שנמסרה לאדם המדגיש את היתרונות או ממליצה על מוצרים/שירותים לציבור); ג) בהקשר פוליטי, כגון קידום, פרסומת או אישור של כל מפלגה, מועמד או פקיד נבחר, או בקשר לכל מדיניות או נקודת מבט פוליטית; ד) כסובלים ממחלה פיזית או נפשית או תרופתיים; או ה) עיסוק בפעילות לא מוסרית או פלילית;
בהקשר פורנוגרפי, לשון הרע או מטעה, או באופן שיכול להיחשב לשון הרע, מגונה או בלתי חוקי;
כסימן מסחרי, סימן שירות, לוגו או אינדיקציה אחרת למוצא, או כחלק ממנו;
באופן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או קניין רוחני אחר של כל צד שלישי, או מעורר טענה של פרסום מטעה או תחרות בלתי הוגנת;
לייצג באופן שקרי, במפורש או בדרך של רמז סביר, כי כל תוכן נוצר על ידך או על ידי אדם אחר שבעל זכויות היוצרים של אותו תוכן;
לגשת, להוריד, להעתיק, לשנות, להפיץ, לבצע או להשתמש בכל תוכן כדי ליצור שירות דומה או תחרותי או לתרום את התוכן לשירות קיים או תחרותי קיים.
7. הפרת התנאים והפסקת השימוש
7.1. picsfree שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פרסום התוכן לפי שיקול דעתה ולמחוק תוכן שכבר פורסם.

7.2. בנוסף, picsfree שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להשעות את הגישה שלך לשירותים באופן מלא או חלקי בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולמעט כל טענה לנזקים מצידך ( "השעיה" ), אם יש עילות סבירות לחשוד בהפרות של אתה מתנאים אלה ו/או מתנאי ההשתתפות החלים.

7.3. אם תוכיח תוך שנים עשר (12) חודשים לאחר ההשעיה כי לא הפרת את התנאים את תנאי ההשתתפות החלים, picsfree תבטל את ההשעיה. אם הוכחה כזו לא תינתן בתוך 12 החודשים, picsfree רשאית למחוק את חשבון החבר שלך כולל כל הנתונים שלה.

7.4. picsfree שומרת במפורש את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים, בפרט לטעון טענות לפיצויים או להגיש כתב אישום פלילי.

8. הודעה על הפרות
8.1. אנא יידע אותנו אם אתה סבור כי כל תוכן שמוצע זמין בשירות ובאמצעותו מכיל הפרה של החוק. ניתן לשלוח את ההודעה בדואר אלקטרוני לכתובת info@picsfree.com.

8.2. אם אתה כבעלים של זכויות היוצרים או כנציגו סבור כי זכויות היוצרים שלך נפגעות על ידי תוכן של משתמשים המאוחסנים, מתפרסמים או מועברים באתר, אנא הודע לנו על כך בדוא"ל לכתובת info@picsfree.com כולל המידע הבא:

תיאור הזכויות שלדעתך הופרו;
הצהרת התוכן שלדעתך מפר את זכויותיך, רצוי כולל כתובת אתר, וחלק התוכן שלדעתך מפר את החוק;
כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך ליצירת קשר איתך;
הצהרה על ידך שלמיטב ידיעתך ובתום לב, אתה סבור שהשימוש המדובר לא אושר או אינו מוסמך על ידי בעל הזכויות או נציגו.
9. כתב ויתור על אחריות; קישורים לאתרי צד שלישי אחרים
9.1. השימוש בשירות הינו על אחריותך בלבד. האתר והשירות מוצעים לך על בסיס "כפי שהם" ו"כאפשר ". איננו מתחייבים כי האתר או השירותים יהיו תמיד ללא הפרעה, עדכניים, בזמן, מאובטח, נטולי שגיאות או מתאימים לשימוש לכל מטרה מסוימת או להשגת כל תוצאה מסוימת.

9.2. picsfree אינה מתחייבת כי התוכן באתר או באתרים מקושרים אחר הוא נכון או מלא. תוכן המשתמשים אינו משקף את דעותינו או השקפותינו על החיים. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים אינה מרמזת כי picsfree מאשרת או ממליצה על האתר המקושר. ל- picsfree אין השפעה על תוכן האתרים החיצוניים המקושרים ואינה אחראית להם. אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתרים או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר בהם. picsfree גם אינה אחראית לפרסום של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר או על הסחורה או השירותים המוצעים בו.

9.3. אם picsfree תודע לכל הפרה של החוק באמצעות תוכן, קישורים לאתרי צד שלישי או פרסום המתפרסם באתר, picsfree תמחק באופן מיידי תוכן כזה, קישורים או פרסום.

9.4. picsfree אינה אחראית לשגיאות, השמטות, הפרעות, מחיקות, ליקויים, עיכובים בהפעלה או בשידור, כשלים בקו התקשורת או גישה בלתי מורשית או גניבה, הרס או שינוי של תקשורת משתמשים. כמו כן, picsfree אינה אחראית לבעיות או תקלות טכניות בקשר לרשתות טלפון או קווים, מערכות מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה או לכישלונות של הודעות דואר אלקטרוני או שחקנים עקב בעיות טכניות או חסימות נתונים באינטרנט ו /או אחד מהשירות, אלא אם כן אלה נמצאים בתחום ההשפעה של picsfree.

10. אחריות
10.1. אנו אחראים לנזקים בהתאם להוראות החוק, אלא אם צוין אחרת להלן. במקרה של הפרת חובה - מכל סיבה משפטית שהיא - אנו אחראים לכוונה ולרשלנות גסה. במקרה של רשלנות פשוטה, אנו אחראים רק

נזק עקב פגיעה בחיים, בגוף או בבריאות, וכן
נזק עקב הפרה חמורה של חובה חוזית יסודית (התחייבות שבקיומה כלל מאפשרת את ביצוע ההסכם ועל הציות שעליה בדרך כלל שותף החוזי מסתמך וזכאי להסתמך). אולם במקרה זה האחריות מוגבלת להחזר של אובדן צפוי ואופייני.
10.2. מגבלות האחריות הנ"ל חלות גם לטובת העובדים, הצוות, הנציגים והסוכנים שלנו.

10.3. לתביעות לפי חוק אחריות המוצר, הוראות החוק חלות אך ורק.

10.4. תביעות לפיצויים נגד picsfree יתיישנו לאחר שנים-עשר (12) חודשים מיום יצירתן, אלא אם הן מבוססות על מעשים מכוונים או רשלנות גסה.

11. שיפוי
אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את picsfree ושלוחותיה בלתי מזיקות מכל תביעה, נזקים, התחייבויות, הפסדים או דרישות הנובעות או בקשר עם (i) השימוש והגישה שלך לאתר ו/או לשירות; (ii) הפרתך של תנאים אלה; (iii) פגיעה בזכויות צד שלישי (זכויות יוצרים, זכויות סימן מסחר, זכויות אישיות וכו ') על ידך או על התוכן שלך. חובת השיפוי כוללת את העלויות הסבירות של הגנה משפטית, ובפרט שכר טרחת עורך דין, הדרושה להגנה מפני תביעות מסוג זה.

12. הגנת נתונים
השימוש באתר ובשירות כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה בכתובת https://www.picsfree.xyz/privacy-policy/ .

13. בחירת החוק, מקום השיפוט
חוק הרפובליקה הפדרלית של גרמניה יחול על אי הכללת אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירת טובין. עבור סוחרים, ישויות משפטיות על פי המשפט הציבורי וכספים מיוחדים על פי המשפט הציבורי, מקום השיפוט הוא ברלין.

14. שונות
14.1. תנאים אלה, יחד עם תנאי ההשתתפות החלים, מדיניות הפרטיות שלנו, וכל הוראות חוק אחרות המתפרסמות על ידינו באתר, מהווים את ההסכם היחיד בינך לבין picsfree בנוגע לשימושך באתר ובשירותים.

14.2. אם סעיפים בודדים של תנאים אלה יהיו פסולים לחלוטין או חלקית או אם תנאים אלה יכילו פערים, הדבר לא ישפיע על תוקפם של התנאים הנותרים.